Songfulness

 ZING JEZELF IN HARMONIE!   Songfulness is een vorm van meditatie in Zang, waarbij je het proces van het groeien en bloeien van een roos volgt. Dat betekent, eerst in stilte ontspannen, wortelen met je klank, cultiveren van je klank, spelen met je klanken, samenklinken en bloeien in muziek. 

In de Westerse benadering doen wij heel veel op wilskracht en projectie. Of, om dat een beetje te ontspannen, vanuit emotie en beweging. In het Oosten gaat men uit van stilte en ge-waarzijn. Daarin een beetje spelen en bewegen, zodat het als 'vanzelf' gaat wortelen en bloeien. 

Ik heb ontdekt dat de Westerse benadering het best kan gedijen in een meditatieve, Oosterse afstemming. Eigenlijk is het 'Mindfull zingen', zingen waarbij je zelfbeleving en ge-waarzijn steeds leidend zijn. 

Verschil Popzang, Klassieke zang en Songfulness:

In popzang, waarbij ook de microfoon en versterking van belang zijn, gebruik je je stem voornamelijk horizontaal; van jou uit naar buiten. Je zingt ook voornamelijk op projectie; klankvoorstellingen; een bepaalde sound, een bepaald effect, een dosis wilskracht etc. Dit maakt dat je vooral de buitenrand van je stem gebruikt. Denk aan zo'n dromenvanger zoals Indianen maken. Je zingt dan vooral met het frame-werk. Je hebt microfoon, een band en versterking nodig om het ruimtelijk te laten klinken. 

Omdat de spieren daarvan heel sterk ontwikkeld kunnen worden, kun je heel veel effect bereiken. Het nadeel is dat je hierdoor altijd op wilskracht en projectie zingt; een hersenactiviteit die door gescheiden gebruikt van beide hersenhelften functioneert. Je wil wordt automatisch gekoppeld aan een projectie en dat wordt een automatisme. Bij popzang gebruik je kopstem (hoge stem) en borststem (gewone zangstem) gescheiden. Je leert daartussen subtiel te schakelen (door wilskracht en projectie) en gebruikt voornamelijk je borststem, die je leer op te rekken (belt-singing) tot hogere tonen. 

In Klassieke zang zing je zonder microfoon en die ga je ook niet gebruiken. Je zingt dus met je eigen resonantie-ruimten, die het geluid zo zullen versterken dat het goed hoorbaar is in een zaal of kerk. Ook zing je op een gelijkmatige manier van hoog naar laag. Het klassieke repertoire benut voornamelijk de hogere tonen in je stem; want die zijn ook het best overdraagbaar. Om dit te kunnen moet je een hoge mate van flexibiliteit in je zingen ontwikkelen, want anders kun je nooit hoge tonen langdurig en gevarieerd zingen. Die hoge tonen vragen om mede gedragen te worden door akoestische instrumenten zoals gitaar, piano, strijkorkest of groot orkest. Klassiek zingen zonder enige begeleiding is heel zwaar. Het is dus een andere tak van sport. 

Ook in klassieke zang is het gevaar dat je enkel zingt op wilskracht en projectie. Nu meer gericht op het binnenwerk van de dromenvanger, de kopstem. De kopstem is dan leidend in klassieke zang, ook in de lagere tonen. Dit geeft vaak een onnatuurlijk gevoel bij mensen. Ze doen dit soms ook plagerig na, met ongeoefende stem; gewoon die kopstem erdoor duwen, dan lijkt het al klassiek. Het voelt alsof je een chique, dure figuur bent die dure kopjes thee met cakejes drinkt, op zondagen.

 Songfulness volgt een andere route. Het vertrekt vanuit lichaamsgewaarzijn. De waarneming is dat we bestaan uit een fijnstoffelijk netwerk, bijeengehouden in een soort van ei-vorm (de gehele dromenvanger!). Al bestaat dit netwerk uit verschillende lagen, waaronder de mentale en de emotionele, ze wordt 'gevoeld' en ervaren op lichamelijk niveau. Wanneer je dan vertrekt vanuit lichamelijk niveau; dus het voelen en scannen van lichaamsenergie, dan ga je anders zingen. Je gaat dan vanuit klankbeweging en beleving zingen. Met klank bedoel ik de taalklanken, waarmee je tonen zingt. En door die klankbeleving navigeer je dan op een holistische manier in de verschillende tonen. De ene toon vraagt meer kopstem-activiteit, de andere meer borst-stem. Maar de verbindende factor is steeds het lichamelijk voelen en vertalen van de klankbewegingen. Het centrum van die holistische beleving is letterlijk op hartsniveau. Daar komen alle energieën samen. Dat is dan ook het referentiepunt waarmee je zingt. En tevens je innerlijke leermeester. Je leert dus niet te zingen door projectie, en door iemand die jou daarin steeds corrigeert, maar je leert zingen door ge-waarzijn van balans, harmonie en zuiverheid, die getoetst wordt door je eigen hartcentrum. Je hebt in principe niets nodig; je kunt ook in stilte moeiteloos, zuiver en vervullend zingen.

Hierdoor ga je moeiteloos hoog en laag zingen en heb je de keuze welke muzieksoort je graag zingt. Want alles kan met deze Songfulness-methode! Wat je ook zingt, het is altijd Songfull, diepgaand beleefd, speels en vrij. Het vraagt wel een training om vanuit het hartcentrum te leren zingen, in plaats vanuit mentale wil en projectie. Zeker ook omdat we al op school deze dominantie krijgen aangekweekt. Maar goed, alle vormen van zang vragen om een training als je het goed wilt doen...

Het is dus echt een nieuwe benadering binnen de zangkunst. Er is veel muziek die zich heel goed leent voor Songfulness en er wordt ook steeds meer voor gecomponeerd. Mantra's en Gregoriaans (niet te hoog voor vrouwenstemmen uiteraard) lenen zich goed omdat ze vanuit de klanken zijn geschreven. Alles dat 'klank' georiënteerd is, leent zich heel goed voor deze benadering. Uiteindelijk kan je alles ook 'klankvol' zingen en is alles geschikt voor 'Songfulness'.

Voor kinderen leent Songfulness zich uitstekend. Kinderen kunnen nog moeiteloos de taalklanken voelen en nabootsten. Daar toon, maat, ritme, melodie en harmonie aan toevoegen is dan heel makkelijk. De drang die ze hebben, door de tv-programma's waar voornamelijk pop wordt gezongen met een microfoon, om te karaoken, maakt dat ze vaak geen motivatie hebben om met hun eigen gevoel en oren te zingen. Hoe eerder ermee beginnen hoe beter dus!!

*

Ook ontwikkel je door gestage beoefening van Songfulness hogere mentale vermogens als intuïtie en imaginatie (inzicht).  Je kunt lessen volgen in Amsterdam-West. Zowel privé, als in een groep.  Ook kun je lessen nemen via Skype.

Je kunt de thuisstudies aanschaffen 'De Muze Ontwaakt' over de Holistische Zangmethode en de zeven muzikale fenomenen. En het oefenboek 'Sound-Yoga', over de warming-up voor de stem met zeven kiemklanken en mantra's. (zie ook homepagina).

For more info please fill in the contactpage

In de tijd van het Gregoriaans waren er zes reine tonen waarmee werd gecomponeerd. De zevende was de stille kern van de zes bloembladen die we overal in de natuur als basiscode terugvinden, Ook als kern van de 'flower of life'. 

Guido D'Arezzo componeerde dit prachtige gezang om de 6 tonen goed te onderscheiden; de Ut (later Do)-re-mi-fa-sol-la'. Zingen met je eigen oren (akoestisch) is altijd onderdeel geweest van een spirituele ontwikkeling, omdat je hiermee onderscheidingsvermogen aan den lijve ontwikkeld voor wat goed, schoon, mooi en zuiver is. De gouden draad waarmee je kunt verwerken en vrij kunt zijn van de onderdrukkende kracht der elementalen. De informatiedragers van de elementen waarmee angst, hebzucht, narcisme, haat, verdriet, valse leer en eigenwaan worden overwonnen.                                                                                                      

Hier een door mij gezongen interpretatie van het gezang 'Hymne de St. Johanni', begeleid met Tanpura. (Indiaas bourdon-instrument). Het Gregoriaans heeft haar wortels in de Oosterse muziek. Niet verwonderlijk; alle huidige religies ontlenen hun kennis aan de oude Veda's, de oudst bekende spirituele geschriften uit India, waarin haarfijn uit de doeken wordt gedaan hoe het zit op aarde en in de hemelen. Dat dit niet helemaal werd begrepen kunnen we zien en merken aan de hedendaagse verschillende opvattingen der religies....